De Roestenburgh

online academy

Kenmerkend voor De Roestenburgh is de Holistische aanpak. Een aanpak waarin de mens in zijn volle omvang benaderd wordt. Hiermee bedoelen wij dat wij een mens zien als een liefdevol samenwerkingsverband tussen een verstand, een lichaam en een Ziel. Een drie-éénheid! Hierdoor krijgt de Ziel ruimte er volledig te zijn en mede basis voor je leven te vormen. Je Zielsinformatie, je intuïtie, krijgt alle ruimte die nodig is.
Daarnaast vormen de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch gedachtegoed een stevig fundament voor alles wat De Roestenburgh te bieden heeft. Met een knipoog noemen wij dat Vitamine HBS. Een vitamine die volledig de innerlijke groei van elke mens ondersteund. Het gaat dus om een vorm van spiritaliteit zonder de waarde en het belang van het verstand en het lichaam bij diepgaande persoonlijke groei te onderschatten.
Omdat de ‘Vitamine HBS’ in basis ín elk mens aanwezig is, zijn onze opleidingen kort, krachtig en daardoor betaalbaar.
Cursus Persoonlijke & Intuïtieve Ontwikkeling
In deze cursus word je uitgenodigd op een andere manier bezig te zijn met persoonlijke & intuïtieve ontwikkeling. De basis is een Holistisch Mensbeeld, de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch Werken: Vitamine HBS
Communicatie leidraad Vitamine HBS
Een bondige leidraad als hulpmiddel om over Vitamine HBS te communiceren.
Het is niet altijd makkelijk Vitamine HBS kort en bondig uit te leggen.
Om je daar bij te ondersteunen, hebben wij een klein boekje gemaakt dat je als leidraad kunt gebruiken.
Over-lijden en andere ongemakken. Een andere kijk op rouw, verlies en omgaan met lijden.
In deze online opleiding neemt rouwbegeleider Barbara je mee in een andere kijk op lijden, verlies en rouw. Dat doet zij door gesprekken te voeren met onderdelen en aspecten van een verlies. Zij bevraagt hen over hun rol hun behoeften.
E-book. Persoonlijke, intuïtieve & professionele ontwikkeling op basis van Vitamine HBS
Vitamine HBS is een andere manier van naar het leven kijken. De basis van deze vitamine is het Holistisch Mensbeeld, de basisprincipes van het Boeddhistisme en de uitgangspunten van het Systemisch Werken. In dit e-book een korte kennismaking.